• slider_11_d2648430bd
  • slider_15_54ab757df3
  • slider_13_59b6118a52

ABC

ABC

ABC

Cây Osaka đỏ

Mã sản phẩm: COD1

911 | 16/06/2019

(0 Xếp hạng)
Liên hệ

Osaka đỏ – cây công trình là một loài cây cảnh cho bóng râm và đẹp mới được du nhập vào trồng ở Việt nam.

 Đơn vị:Bình
Liên hệ người bán.
Có thể bạn thích